ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

a

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΥΜΑΛΙΤΟΥ

Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σημαντική εμπειρία (> 30 έτη) στον σχεδιασμό και στην μελέτη σύνθετων έργων οδοποιίας, σήμανσης συστημάτων αναχαίτισης, και ελέγχου οδικής ασφάλειας, στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης και Τεχνικού Συμβούλου σε έργα μεγάλης κλίμακας που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. καθώς και στην εκπόνηση οδηγιών και προδιαγραφών μελετών οδικών έργων και οδικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Ειδικότερα σημαντική εμπειρία:

– Στην εκπόνηση μελετών σύνθετων έργων οδοποιίας, όπως

• Έργο Παραχώρησης ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός – Κλειδί,
• Έργο Παραχώρησης αυτοκινητοδρόμου Ε-65,
• Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδός
• Οδικά δίκτυα προσπέλασης σε εγκαταστάσεις, όπως οι αυτοκινητόδρομοι προσπέλασης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Dammam της Σαουδικής Αραβίας.

Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονταν η καθοδήγηση και ο συντονισμός πολυμελών ομάδων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων καθώς και ο σχεδιασμός νέων έργων καθώς και έργων υπό κατασκευή, όπου έπρεπε να ληφθεί υπόψη η πρόοδος της κατασκευής έως την περίοδο εκπόνησης της μελέτης.

– Στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη Υπηρεσιών, όπως η ΔΜΕΟ, και τη διαχείριση μεγάλων έργων οδοποιίας (Project Management), όπως ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ.
Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονταν η καθοδήγηση και ο συντονισμός ομάδων αποτελούμενων από περισσότερους από 25 μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και διαφόρων εθνικοτήτων.

– Στην εκπόνηση των Ελληνικών Οδηγιών για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), των Προδιαγραφών Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων και την ανασκόπηση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ως εμπειρογνώμων του ΕΛΟΤ.

– Στην συμμετοχή στην εκπόνηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ 1317) – Ενεργό μέλος ως εμπειρογνώμων της Ελλάδας στην Ομάδα Εργασίας CEN/TC 226/WG 1 και στην Ειδική Ομάδα Έργου CEN/TC 226/TG 2 για την εκπόνηση και αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1317 “Οδικά Συστήματα Αναχαίτισης”.

Membership of professional bodies