Γεφυρα ποταμου Αλιακμονα – Προσωρινη κυκλοφοριακη ρυθμιση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Γέφυρα ποταμού Αλιάκμονα / A1-2425-BR05/222 – Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση

 

Πελάτης: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

 

Χρονική Διάρκεια: 2014

 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των τεχνικών γεφύρωσης του ποταμού Αλιάκμονα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα το θέμα της οδικής ασφάλειας στα δύο τεχνικά, χωρίς κατασκευαστικές επεμβάσεις, λόγω της κατάστασης των υφιστάμενων στηθαίων, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1317. Αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν έως ότου υλοποιηθεί η μελέτη εφαρμογής για την εγκατάσταση συστημάτων αναχαίτισης κατά ΕΝ 1317 στα υφιστάμενα τμήματα του έργου παραχώρησης.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

• Μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης.
• Τεχνική και οικονομική σύγκριση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων.
• Προσδιορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων κατηγοριών επίδοσης και υπολογισμός μηκών εφαρμογής των συστημάτων αναχαίτισης.
• Κατακόρυφη σήμανση και συστήματα αναχαίτισης για την κυκλοφοριακή καθοδήγηση και την προστασία των οχημάτων στις γέφυρες του ποταμού.
• Σχέδια οριζοντιογραφιών, εκθέσεις, ποσότητες.
• Περιγραφή των προτεινόμενων συστημάτων – σχέδια συστημάτων – εγχειρίδια εγκατάστασης – πιστοποιητικά κατά ΕΝ 1317 – κατάλογος προμηθευτών/παραγωγών.