Μελετη αναβαθμισης του Βορειου Αξονα Κρητης (ΒΟΑΚ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Μελέτη αναβάθμισης του Βόρειου Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)
τμήματα “Καλό Χωριό – Γέφυρα Φρουζή” και “Καβούσι – Αυχένας Αγκαθιάς” Ν. Λασιθίου

 

Πελάτης: Τεχνικό Γραφείο ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΜΕΟ

 

Χρονική Διάρκεια: 2009-2013

 

Χαρακτηριστικό της ζώνης διέλευσης του έργου κατά κύριο λόγο είναι το ορεινό έδαφος με έντονες πτυχώσεις και η εμπλοκή των λύσεων με την όδευση της υφιστάμενης οδού. Για αυτό το λόγο προβλέπεται η κατασκευή του έργου σε δύο φάσεις, η τοπική παραλλαγή της υφιστάμενης οδού, όπου αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής και αφετέρου να είναι δυνατή η ανάπτυξη των ανισόπεδων κόμβων της Σφάκας και των Μουλιανών. Η θέση και η μορφή των κόμβων υπαγορεύεται από την τοπογραφία της περιοχής και τις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις από τα μέτωπα των σηράγγων.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

• Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη οδοποιίας Κύριας Οδού του τμήματος “Καβούσι – Αυχένας Αγκαθιάς” Ν. Λασιθίου.
• Σύγκριση των εναλλακτικών οδεύσεων της αρτηρίας.
• Προκαταρκτική Μελέτη Α.Κ. Σφάκας και Μουλιανών σε κλίμακα 1:5000 και έλεγχος οδικής ασφάλειας (safety audit) στο τμήμα “Καβούσι – Αυχένας Αγκαθιάς”.
• Εισηγητική έκθεση για τον Α.Κ. Καλού Χωριού για την διερεύνηση της θέσης και της μορφής του κόμβου σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις οδικής ασφάλειας.
• Προμελέτη κύριας οδού και δευτερευουσών οδών στο τμήμα “Καλό Χωριό – Γέφυρα Φρουζή”.
• Προμελέτη Α.Κ. Καλού Χωριού και σύνδεση με Π.Ε.Ο.