Μελετη εφαρμογης για την εγκατασταση συστηματων αναχαιτισης – Σταδιο μελετης 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Υφιστάμενα τμήματα του έργου παραχώρησης ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός – Κλειδί (Χ.Θ. 240+300 – 473+840)
Μελέτη εφαρμογής για την εγκατάσταση συστημάτων αναχαίτισης κατά ΕΝ 1317
Στάδιο Μελέτης 1: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης – Δόμηση του υποβάθρου του έργου – Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση 7 εναλλακτικών λύσεων

 

Πελάτης: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

 

Χρονική Διάρκεια: 2013 – 2014

 

Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση των υφιστάμενων στηθαίων με πιστοποιημένα Συστήματα Αναχαίτισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1317 στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα του έργου Παραχώρησης ΠΑΘΕ σε μήκος 230km, στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί.

 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

• Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανισόπεδων κόμβων, των σταθμών διοδίων, των ΣΕΑ και των χώρων στάθμευσης, στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, σε μήκος 230km περίπου, με υψηλής ακρίβειας σύστημα καταγραφής γεωμετρίας και βιντεοσκόπησης οδικού δικτύου σε μετάβαση και επιστροφή.
• Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων με ειδικό λογισμικό για την καταγραφή σε βάσεις δεδομένων των πλευρικών εμποδίων.
• Δόμηση του υποβάθρου του έργου με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εργασίες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης.
• Έρευνα αγοράς, αξιολόγηση και προεπιλογή πιστοποιημένων συστημάτων αναχαίτισης.
• Προσδιορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων κατηγοριών επίδοσης των συστημάτων αναχαίτισης, δηλαδή των στηθαίων ασφαλείας, συναρμογών, απολήξεων, ΣΑΕΠ και RBS.
• Τεχνική και οικονομική σύγκριση και αξιολόγηση έως και 7 εναλλακτικών λύσεων ανά οριογραμμή με συνδυασμό διαφορετικών συστημάτων σε κάθε μία από αυτές. Σε κάθε εναλλακτική λύση υπολογίστηκαν τα μήκη εφαρμογής των συστημάτων που κρίθηκαν κατάλληλα για εφαρμογή, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών εγκατάστασης.