Τεχνικος Συμβουλος για τις μελετες εργων οδοποιιας στη Βορεια και Κεντρικη Ελλαδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Τεχνικός Σύμβουλος για τις μελέτες έργων οδοποιίας στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα

 

Πελάτης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ)

 

Χρονική Διάρκεια: 2008 – 2010

 

Η σύμβαση αφορά στην τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) στον έλεγχο και έγκριση των μελετών 50 έργων.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονταν:

• Κατάρτιση προτάσεων για τις διαδικασίες και την τυποποίηση των ελέγχων μελετών.
• Έκθεση Ανασκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης – Γενικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μελετών.
• Μηνιαίες Εκθέσεις ενεργειών και υποβολών.
• Εκθέσεις εκτίμησης έργων.
• Έλεγχος μελετών οδοποιίας και κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων).
• Έλεγχος Οδηγιών και Προδιαγραφών Κατακόρυφης Σήμανσης Κόμβων εκτός αυτοκινητόδρομων – Προτάσεις βελτίωσης.
• Μελέτες και Τεχνικές Εκθέσεις οδικής ασφάλειας (road safety audit) και διαχείρισης προσβάσεων – Προτάσεις αλλαγής σχεδιασμού, για την διασφάλιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των μελετών των οδικών έργων.
• Μελέτες και Ειδικές Τεχνικές Εκθέσεις για τις διαμορφώσεις στις προσβάσεις σηράγγων, η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων.
• Μελέτη Βελτιστοποίησης της λύσης του Αναδόχου για την Ε.Ο. 77 “Ψαχνά – Στροφυλιά”, τμήμα Χ.Θ. 8+000 – 20+000 και της Ε.Ο. “Πτολεμαΐδα – Φλώρινα” στο τμήμα “Αετός – Φλώρινα” στα πλαίσια της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε συνάρτηση με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Τεχνική Έκθεση για τη θέση στάσεων λεωφορείων στο υπεραστικό δίκτυο.
• Αξιολόγηση συστημάτων προστασίας μοτοσικλετιστών BMSNA4/120a και BMSNA4/120b της εταιρίας Sistemas de Proteccion para Segutidad Vial S.L.
• Πρόταση διαμόρφωσης των τυπικών διατομών στο τμήμα Ν. Λάμψακος – Ψαχνά της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας – γενικές αρχές σχεδιασμού σε συνάρτηση με τα συστήματα αναχαίτισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και την οδική ασφάλεια.
• Αξιολόγηση της τυπικής διατομής β4ν* σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια και την λειτουργικότητα – Προτάσεις.